Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Międzynarodowa konferencja pt. „Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym”

18.02.2016 - 16:26, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

14 i 15 listopada 2016 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie IV edycja międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”. Tegoroczne spotkanie przebiegać będzie pod hasłem „Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym”.

Celem konferencji ma być zbadanie lokalnego środowiska życia, które pełni fundamentalne role socjalizacyjno-edukacyjne: orientuje w świecie materii i w świecie idei, łączy z kulturą, z naturą, jest źródłem tożsamości jednostek, grup społecznych, umożliwia odpowiedź na fundamentalne pytania w rodzaju: „kim jesteśmy?”, „skąd idziemy?”, „dokąd zmierzamy?”.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się takie kwestie, jak:

  • teorie, koncepcje, studia i poglądy na temat rodziny i szkoły jako środowisk wychowawczych,
  • wartości i przekaz dziedzictwa kulturowego w rodzinie, szkole,
  • udział rodziny i szkoły w kreowaniu lokalnej społeczności,
  • kultura pedagogiczna rodziców, nauczycieli,
  • doświadczenia instytucji i organizacji wspierających rodzinę i szkołę w wypełnianiu ich funkcji.

 

Organizatorami konferencji są: Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji UŚ, Zespół Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział Cieszyn.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica.

 

Zaproszenie (wersja polska) (wersja angielska)

Program konferencji (plik pdf)

Plakat promujący konferencję pt. "Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym"

return to top