Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Międzynarodowe seminarium pt. „Europa w obliczu wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa, tożsamości i jakości życia”

16.03.2017 - 17:34, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Celem Śląskiego Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego (MCPS) jest organizowanie debat i dyskusji oraz różnych form działalności edukacyjnej (kursów, studiów podyplomowych itp.), które dotyczyć będą problematyki postępu społecznego w wymiarze globalnym, europejskim, narodowym oraz lokalnym. Najbliższą inicjatywą MCPS jest międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Europa w obliczu wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa, tożsamości i jakości życia” („Europe in the Context of Challenges and Threats to Security, Identity and Quality of Life”), które odbywać się będzie 23 i 24 marca 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wśród poruszanych podczas seminarium zagadnień znajdą się m.in. kwestie związane z wpływem rozwoju miasta na bezpieczeństwo jego mieszkańców oraz problem migracji. Uczestnicy spotkania spróbują odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czy Europa, Polska to miejsca bezpieczne?
  • Jak możemy chronić nasze prywatne bezpieczeństwo?
  • Czy Europa jest miejscem gościnnym?
  • Jaką rolę odgrywają media w kreacji zagrożeń?
     

W programie spotkania zaplanowano również dyskusję panelową pt. „Problemy bezpieczeństwa i tożsamości w obszarze dużych aglomeracji miejskich – wyzwania metropolitalne”, w której udział wezmą: Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrza, przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, dr hab. prof. PŚl.  Krzysztof Wodarski – dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. Pavel Fobel (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy), dr Sébastien Bauvet (Centre Maurice Halbwachs Paris), Witold Naturski (przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce). Moderatorem rozmowy będzie dr. hab. prof. PŚl. Aleksandra Kuzior.

Współorganizatorami seminarium są Urząd Miasta Zabrza oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, prezydent Zabrza, przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Katowic dr Marcin Krupa.

Program seminarium (pdf) 

return to top