Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Narodowy Kongres Nauki

06.07.2017 - 15:10, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z krakowskim środowiskiem akademickim organizuje Narodowy Kongres Nauki, który odbywać będzie się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie 19 i 20 września 2017 roku.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego: JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektorzy: prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski i dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, jak również członkowie Rady Narodowego Kongresu Nauki – prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (rektor UŚ w latach 2008–2016) i prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (rektor UŚ w latach 2002–2008) oraz kanclerz uczelni dr Agnieszka Skołucka i zastępcy kanclerza.

Wydarzenie jest zwieńczeniem dziewięciu konferencji programowych organizowanych od października 2016 roku w całej Polsce oraz szeregu debat i konsultacji. Podczas kongresu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin przedstawi bilans dotychczasowych prac i zaprezentuje projekt Ustawy 2.0, który omawiany będzie przez dwa dni obrad.

Nowa ustawa obejmie całość problematyki, którą dziś regulują cztery akty prawne: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach i tytule naukowym, ustawa o zasadach finansowania nauki oraz ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich. Podczas kongresu odbędą się też debaty dotyczące stanu polskiej nauki i perspektyw na przyszłość.

W trakcie dwudniowego spotkania sproblematyzowane zostaną między innymi takie tematy, jak: ścieżki kariery, ewaluacja oraz organizacja systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a także jego finansowanie. Podsumowania debaty środowiskowej dokona prof. dr hab. Jarosław Górniak – przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Ramowy program kongresu dostępny jest na stronie: https://nkn.gov.pl.

Zdjęcie Centrum Kongresowego ICE w Krakowie

Fot. W. Wandzel, KBF / materiały prasowe NKN 

return to top