Go to main content

University of Silesia in Katowice

Nawiązanie współpracy z Liceum Ogólnokształcącym KSW w Libiążu

10.05.2018 - 10:14, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W piątek 11 maja 2018 roku o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu a Uniwersytetem Śląskim.

Liceum patronatem naukowym objął Wydział Prawa i Administracji UŚ. W ramach współpracy nauczyciele akademiccy prowadzić będą dla uczniów wybrane zajęcia, licealiści będą mogli również uczestniczyć w wybranych wykładach, seminariach i warsztatach, odbywających się na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Współpraca obejmie nie tylko uczniów, ale też nauczycieli, dla których przewidziane jest wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Liceum będzie miało także możliwość korzystania z oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Na współpracy skorzystają również studenci, którzy będą mogli odbywać praktyki pedagogiczne w szkole. Szkoła umożliwi również prowadzenie zajęć obserwacyjnych oraz badań wśród nauczycieli i uczniów. Stanowić one będą podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych.

Podpisanie umowy z Liceum Ogólnokształcącym KSW w Libiążu

fot. Dział Promocji UŚ 

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego umowę sygnował dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior – prodziekan ds. studiów niestacjonarnych kierunków prawo i przedsiębiorczość Wydziału Prawa i Administracji. Liceum reprezentowała dyrektor mgr Anetta Szewczyk. Wykład okolicznościowy pt. „Prawo konkurencji” wygłosił dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz – kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego.

Wykład okolicznościowy wygłosił dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz

fot. Dział Promocji UŚ 

return to top