Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Nawiązanie współpracy z Papieskim Uniwersytetem Antonianum w Rzymie

22.02.2018 - 14:58, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Uniwersytet Śląski w Katowicach nawiązał współpracę z Papieskim Uniwersytetem Antonianum w Rzymie. Umowa w tej sprawie podpisana została 15 lutego 2018 roku w siedzibie zamiejscowego Wydziału Nauk Biblijnych i Archeologii PUA w Jerozolimie. Realizatorami porozumienia będą: Wydział Teologiczny UŚ oraz Wydział Nauk Biblijnych i Archeologii Papieskiego Uniwersytetu Antonianum.

Współpraca obejmie gościnne wykłady, seminaria, sympozja, wizyty studyjne, konsultacje oraz inne formy aktywności realizowane na zasadzie wzajemności. Planowane jest m.in. wspólne prowadzenie badań oraz wymiana publikacji naukowych. Zakres współpracy, której podstawowym obszarem będzie archeologia biblijna, może zostać rozszerzony o inne aspekty edukacyjno-naukowe, w których specjalizują się obie uczelnie.

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Papieskim Uniwersytetem Antonianum w Rzymie

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach
a Papieskim Uniwersytetem Antonianum w Rzymie
Fot. dr hab. Ewa Jarosz 

Umowa została zawarta podczas uroczystości zorganizowanej na Wydziale Nauk Biblijnych i Archeologii PUA (nazywanym też Studium Biblicum Franciscanum). Ze strony Uniwersytetu Śląskiego dokument sygnowali prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski i dziekan Wydziału Teologicznego ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek. Natomiast papieską uczelnię reprezentował dziekan Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie  o. prof. Rosario Pierri OFM, który będzie również koordynatorem współpracy. Inicjatorem i koordynatorem projektu ze strony katowickiej uczelni jest ks. dr Dawid Ledwoń.

Podczas spotkania o. prof. Rosario Pierri wygłosił wykład inauguracyjny, w trakcie którego przedstawił działalność swojego wydziału, podkreślając osiągnięcia archeologów franciszkańskich oraz znaczenie znajomości realiów Ziemi Świętej w studiach nad Pismem Świętym.

Podpisanie umowy odbyło się w trakcie wizyty studyjnej wykładowców i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Ziemi Świętej (11–18 lutego 2018 roku). Wyjazd został zorganizowany z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni. Zawarcie współpracy pomiędzy uczelniami poprzedziła msza św. w intencji społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego odprawiona w Bazylice Grobu Świętego. 

 

return to top