Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Nawiązanie współpracy z Univerzita Hradec Králové

05.04.2019 - 18:04, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W poniedziałek 8 kwietnia 2019 roku Uniwersytet Śląski gościł przedstawicieli Univerzita Hradec Králové (Czechy). Podczas spotkania, które odbyło się w rektoracie uczelni, delegatów podjął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Wizyta stanowiła okazję do nawiązania współpracy pomiędzy uczelniami i podpisania umowy, dotyczącej między innymi wymiany akademickiej pracowników i studentów.

Univerzita Hradec Králové reprezentowali: JM Rektor prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. oraz doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. – dziekan Wydziału Nauki, doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. – prodziekan ds. międzynarodowych Wydziału Nauki, a także wykładowca Wydziału Fizyki mgr. Jan Loskot.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania
fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Danuta Stróż – dziekan Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, dr hab. Józef Deniszczyk – dyrektor Instytutu Nauki o Materiałach, dr Maciej Zubko – adiunkt w Zakładzie Badań Strukturalnych oraz mgr Agata Wójcik – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i mgr Marta Żebracka z Biura Programu Erasmus.

W ramach współpracy przewidywana jest organizacja gościnnych wykładów, tworzenie wspólnych kursów i programów studiów, wymiana publikacji naukowych, udział w projektach edukacyjnych czy też prowadzenie badań naukowych. Wspólne działania obejmować będą również organizację seminariów, sympozjów, wizyt studyjnych, konsultacji oraz innych form aktywności realizowanych na zasadzie wzajemności.

Rektorzy obu uczelni z umowami

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
oraz JM Rektor Univerzita Hradec Králové prof. Ing. Kamil Kuča
fot. Sekcja Prasowa UŚ 

return to top