Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

„O cierpliwym budowaniu mostów” – spotkanie z ks. Adamem Bonieckim

24.09.2018 - 14:39, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

W czwartek 4 października 2018 roku gościem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego będzie ks. Adam Boniecki – redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” w latach 1999–2011, autor kilkuset artykułów, laureat wielu odznaczeń. Spotkanie zatytułowane „O cierpliwym budowaniu mostów” rozpocznie się o godz. 16.00 w auli im. Kazimierza Popiołka. Rozmowę poprowadzi dr Rafał Cekiera z Zakładu Socjologii Ogólnej UŚ.

Ks. Adam Boniecki

fot. Maciej Zienkiewicz
 

Ks. Adam Boniecki urodził się 25 lipca 1934 r. w Warszawie, w wieku osiemnastu lat wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów, po kilku latach otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1964 r. na zaproszenie biskupa Karola Wojtyły podjął pracę w Krakowie jako redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Na dwa lata wyjechał do Francji, gdzie studiował w Instytucie Katolickim w Paryżu, przesyłając do „Tygodnika Powszechnego” felietony o nowym obliczu Kościoła. Po powrocie nadal pracował jako redaktor „Tygodnika Powszechnego” i duszpasterz akademicki. W roku 1979 na życzenie Jana Pawła II wyjechał do Rzymu. Tam przygotowywał polskie wydanie dziennika „L’Osservatore Romano”, a później został jego redaktorem naczelnym.

Towarzyszył Janowi Pawłowi II w licznych podróżach. W 1991 r. ks. Boniecki wrócił do redakcji „Tygodnika Powszechnego”. W 1993 r. został wybrany na generała Zgromadzenia Księży Marianów. Od 1999 do 2011 r. ks. Adam Boniecki pełnił funkcję redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Obecnie jako redaktor senior publikuje cotygodniowe teksty wprowadzające do każdego numeru.

Na dorobek ks. Adama Bonieckiego składa się nie tylko kilkaset artykułów, lecz również książki. Jego najważniejszymi publikacjami są: „Rozmowy niedokończone” (Warszawa 1974), „Kalendarium życia Karola Wojtyły” (Kraków 1983), „Zrozumieć papieża: rozmowy o encyklikach” (Kraków 2003) czy w ostatnim czasie „Lepiej palić fajkę niż czarownice” (Kraków 2011), „Abonent chwilowo nieosiągalny” (Kraków 2015) i „Połączenie odebrane” (Kraków 2018). Jego publikacja pt. „Kościół w świecie zmieniającej się kultury” ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, będąc pokłosiem jednego z Wieczorów Akademickich UŚ.

Ks. Adam Boniecki jest laureatem wielu odznaczeń. W kwietniu bieżącego roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Spotkanie jest wydarzeniem towarzyszącym dniu otwartemu na Wydziale Nauk Społecznych UŚ.

return to top