Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Obrady Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP na Uniwersytecie Śląskim

10.04.2018 - 17:04, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł przedstawicieli Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (UKF KRUP). Obrady, zaplanowane od 12 do 14 kwietnia 2018 roku, odbywały się w budynku przyszłej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ.

Posiedzenia UKF organizowane są dwa lub trzy razy w roku i stanowią forum wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania finansami uniwersytetów w Polsce, przedmiotem działań Komisji jest również stałe monitorowanie zmian związanych z gospodarką finansową uczelni.

Uczestnicy posiedzenia

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Spotkanie w Katowicach było okazją do omówienia aktualnego stanu procedowania ustawy 2.0, jak również najważniejszych zmian dotyczących aspektów finansowych. Podczas obrad przedyskutowany został między innymi temat propozycji zmian w algorytmie podziału dotacji. Uczestnicy zapoznali się także z wstępnymi wynikami finansowymi uczelni za 2017 rok.

Uczestnicy posiedzenia  Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Piąte w kadencji 2016–2020 posiedzenie poprowadził przewodniczący UKF dr hab. prof. UWM Mirosław Gornowicz – prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu udział wzięli: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski – członek UKF KRUP, a także dziekan Wydziału Radia i Telewizji dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz, kanclerz uczelni dr Agnieszka Skołucka i kwestor Urszula Ziegler.

Do udziału w spotkaniu zaproszenie przyjęli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: podsekretarz stanu dr hab. Sebastian Skuza oraz Jarosław Oliwa – dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów.

 

return to top