Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Oddanie budynku nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji

06.10.2017 - 11:34, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W poniedziałek 9 października 2017 roku odbyło się uroczyste oddanie budynku nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Wydarzenie z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina, władz miejskich oraz przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęło się o godz. 9.30 w nowej siedzibie katowickiej filmówki, mieszczącej się przy ul. Pawła 3 w Katowicach.

 

Dwa zdjęcia obok siebie, na pierwszym - front budynku Wydziału Radia i Telewizji UŚ, na drugim - dziedziniec wewnętrzny

Budynek nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

 

Po uroczystym przecięciu wstęgi goście zwiedzili budynek. W programie zaplanowano również briefing prasowy z udziałem wicepremiera dr. Jarosława Gowina, JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz dziekan Wydziału Radia i Telewizji dr hab. prof. UŚ Krystyny Doktorowicz.

Briefing prasowy z udziałem m.in. wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, rektora Uniwersytetu Śląskiego, dziekan Wydziału Radia i Telewizji

Przemawia dziekan Wydziału Radia i Telewizji UŚ

Przecięcie wstęgi

 

return to top