Go to main content

University of Silesia in Katowice

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kontr-interpretacje”

09.05.2016 - 11:56, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Od 11 do 13 maja 2016 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbywać się będzie Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kontr-interpretacje”, której organizatorem jest Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ przy wsparciu Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego oraz Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.

Konferencja jest zwieńczeniem trwającego niemal dwa lata projektu „Kontr-interpretacje”, w ramach którego odbyło się kilkanaście spotkań seminaryjnych i warsztatowych z udziałem literaturoznawców z różnych ośrodków naukowych. Spotkanie ma stanowić forum dla prób odczytania dzieł kanonicznych w kontekście nowych metodologii – podejmowania re- i kontr-interpretacji oraz weryfikacji użyteczności świeżych narzędzi metodologicznych w wydobywaniu ukrytych w dziełach pokładów semantycznych.

Konferencję otworzy prodziekan ds. rozwoju i promocji prof. zw. dr hab. Marian Kisiel. Wykład inauguracyjny pt. „Żegnaj Lalko” wygłosi prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego dr hab. Tomasz Sapota.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie seminarium naukowe pt. „O czym myślą muzyk i literaturoznawca, kiedy mówią o interpretacji?” z udziałem prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Kłosińskiego i prof. dr. hab. Andrzeja Jasińskiego, które odbędzie się 10 maja w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach.

Program konferencji

 

 

return to top