Go to main content

University of Silesia in Katowice

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Człowiek a/i/lub maszyna”

26.06.2017 - 12:02, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W czwartek 21 września 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Człowiek a/i/lub maszyna”, której organizatorem jest Zakład Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki Instytutu Filozofii UŚ. Uczestnicy wydarzenia będą próbować odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in.: relacji pomiędzy ludźmi i maszynami, granicy między człowiekiem a maszyną, relacji mózgu, ciała i maszyny, antropoinżynierii, istoty transhumanizmu, technoedukacji człowieka i edukacji maszyn, technoewolucji i przyszłości człowieka.

Program wydarzenia (pdf)

Plakat promujący konferencję z tytułem wydarzenia i najważniejszymi pytaniami, przed jakimi staną uczestnicy konferencji

return to top