Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Logo European City of Science 2024

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku”

02.11.2016 - 10:31, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

1 grudnia 2016 roku o godz. 9.00 w sali sympozjalnej I na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku”, która będzie podsumowaniem kolejnego projektu badawczego realizowanego przez Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ przy udziale badaczy z innych polskich uczelni.

Głównym celem projektu badawczego, którego efektem będzie także recenzowana publikacja naukowa, jest ukazanie charakteru stosunków Polski z państwami pełniącymi rolę mocarstw na początku XXI wieku, przede wszystkim w drugiej dekadzie tego wieku. Do uczestnictwa w wydarzeniu zostało zaproszone głównie środowisko akademickie. Celem przedsięwzięcia jest m.in. wskazanie zbieżności i różnic w stanowiskach Polski i poszczególnych mocarstw w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego oraz zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy występujące w stosunkach bilateralnych i wielostronnych Polski z mocarstwami. Przeanalizowane zostaną m.in. relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi (jako jedynym supermocarstwem w systemie pozimnowojennym) oraz z wybranymi mocarstwami europejskimi i pozaeuropejskimi. Eksperci będą nie tylko dokonywać charakterystyki głównych problemów, ale także formułować rekomendacje dla decydentów polityki zagranicznej Polski w kwestii ciągłości bądź modyfikacji stanu relacji ze wskazanymi mocarstwami.

Program konferencji (plik pdf)

return to top