Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Ogólnopolska konferencja pt. „Półwysep Bałkański 25 lat po rozpadzie SFRJ”

23.03.2017 - 15:20, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

W piątek 7 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) rozpocznie się ogólnopolska konferencja pt. „Półwysep Bałkański 25 lat po rozpadzie SFRJ” organizowana przez Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UŚ. Studenci oraz doktoranci reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski podczas spotkania podejmą próbę odpowiedzi na pytania dotyczące obecnej sytuacji społeczno-politycznej na Półwyspie Bałkańskim.

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

W trakcie spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • sytuacja polityczna, ustrojowa, ekonomiczna, społeczna,
  • przyszłość państw Półwyspu Bałkańskiego,
  • obraz Półwyspu Bałkańskiego w Polsce,
  • skutki rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii dla Polski, Europy i świata,
  • polityka zagraniczna państw Półwyspu Bałkańskiego
  • państwa Półwyspu Bałkańskiego wobec kryzysu migracyjnego.
     

Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

return to top