Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Orientation week 2017

01.09.2017 - 15:26, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Od 25 do 30 września 2017 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ na zlecenie Biura Programu Erasmus zorganizuje tygodniowy kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+, którzy w roku akademickim 2017/2018 będą studiowali na różnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego. W zajęciach w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, w ramach studiów częściowych oraz praktyk, weźmie udział około 200 studentów z Belgii, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Francji, Ghany, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Indii, Indonezji, Kazachstanu, Meksyku, Mołdawii, Niemiec, Pakistanu, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Ugandy, Ukrainy i Włoch.

Inauguracja odbędzie się 25 września o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studentów w murach uczelni powita dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, a także przedstawiciele Biura Programu Erasmus oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Podczas inauguracji studenci będą mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Uniwersytetu Śląskiego, jego wydziałów i poszczególnych jednostek oraz organizacji działających przy uniwersytecie, szczególnie zaś Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Erasmus Student Network – międzynarodowej organizacji studenckiej, a także Centrum Obsługi Studenta oraz Działu Współpracy z Zagranicą i Biura Programu Erasmus+.

W ramach kursu zostały zaplanowane codzienne intensywne lekcje języka polskiego jako obcego, które obejmować będą zagadnienia komunikacyjno-leksykalne ułatwiające poruszanie się w polskiej rzeczywistości językowej. Studenci wysłuchają także wykładów na tematy związane z polską kulturą i nauką, dowiedzą się więcej o wybitnych Polakach, poznają strukturę geopolityczną naszego kraju i zapoznają się z innymi obcokrajowcami studiującymi na UŚ, przedstawicielami kół naukowych i różnych instytucji działających w obrębie uczelni. W sobotę 30 września zorganizowany zostanie wyjazd edukacyjny do Krakowa, gdzie studenci zobaczą m.in. Wawel oraz krakowski Rynek z jego charakterystyczną zabudową. Za zaliczenie kursu studenci otrzymają 1 punkt ECTS.

 

Zdjęcie, na którym jest grupa studentów obcokrajowców trzymająca napis Erasmus+

Uczestnicy intensywnego kursu adaptacyjnego 2016
Foto: Sekcja Prasowa UŚ

return to top