Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Pierwsze międzynarodowe studia historyczne

05.02.2016 - 12:55, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Trzy uczelnie z Polski, Czech i Słowacji podpiszą umowę dotyczącą utworzenia wspólnych Środkowoeuropejskich Studiów Historycznych. Międzynarodowe studia prowadzić będą: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ostrawski oraz Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Uroczyste podpisanie umowy odbędzie się we wtorek 9 lutego 2016 r. o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Tego samego dnia o godz. 12.00 w sali 24 w rektoracie uczelni odbędzie się briefing prasowy, w którym udział wezmą przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ostrawskiego oraz Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Inicjatywa umożliwiająca studiowanie w trzech krajach partnerskich, skierowana jest do osób zainteresowanych historią Europy Środkowej, przede wszystkim do absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia, pragnących kontynuować edukację, ale także do absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych oraz studiów z dziedziny nauk społecznych, którzy chcą poszerzyć swe kompetencje zawodowe.

Dzięki współpracy uczonych z trzech krajów partnerskich studenci będą mogli zapoznać się z dorobkiem badawczym, który da im kompetencje pozwalające na prowadzenie dociekań nie tylko nad dziejami państw i narodów Europy Środkowej, ale także ich wzajemnymi relacjami, stosunkami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, nad kształtowaniem się i specyfiką pograniczy (zwłaszcza rubieży Czech, Polski i Słowacji, w tym Śląska).

Studia będą prowadzone równolegle na trzech uczelniach. Część studiów odbywać się będzie na macierzystym uniwersytecie, część – na uniwersytetach partnerskich. W programie przewidziano również intensywne kursy języka czeskiego, słowackiego i polskiego, dzięki którym studenci nabędą odpowiednie umiejętności językowe, pozwalające na kontynuowanie nauki w Ostrawie, Bańskiej Bystrzycy i Katowicach. Opieka nad pracami magisterskimi prowadzona będzie równolegle we współpracy trójstronnej.

Proponowany przez Instytut Historii UŚ kierunek nauczania otwiera nowe możliwości zawodowe. Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach jako specjalista, który potrafi uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy Europy Środkowej, rozumie specyfikę tego obszaru, a jednocześnie jest przygotowany do podejmowania pracy w zakresie upowszechniania jej historii i tradycji. Dyplom Środkowoeuropejskich Studiów Historycznych będzie uznawany we wszystkich trzech krajach partnerskich. Przygotowanie zawodowe i językowe powinno dać absolwentowi dużo większe możliwości na rynku pracy niż studia tradycyjne. Do tej pory żadna z uczelni Europy Środkowej nie prowadziła tego typu studiów.

Umowę dotyczącą prowadzenia wspólnych studiów sygnować będą rektorzy uczelni: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Ostrawskiego prof. MUDr. Jan Lata, CSc. oraz JM Rektor Uniwersytetu im. Mateja Bela doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. W uroczystym podpisaniu umowy udział wezmą również przedstawiciele uczelni partnerskich:

 

Szczegółowy opis studiów

Podpisanie umowy dotyczącej prowadzenia wspólnych studiów historycznych. Na zdjęciu rektorzy Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ostrawskiego oraz Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

 


www.super-polska.com.pl (11.02.2016)

„wyborcza.pl” - „Uniwersytet Śląski otwiera unikalny kierunek. Będzie o Śląsku” (09.02.2016).

„dziennikzachodni.pl” - „Uniwersytet Śląski uruchamia Środkowoeuropejskie Studia Historyczne” (09.02.2016).

„wyborcza.pl” - „Środkowoeuropejskie studia historyczne na trzech uczelniach” (09.02.2016).

„dziennikzachodni.pl” - „UŚ otwiera nowy kierunek studiów. Zajęcia będą w Polsce, Czechach i na Słowacji” (08.02.2016).

„naukawpolsce.pap.pl” - „Środkowoeuropejskie studia historyczne na trzech uczelniach” (10.09.2016).

„student.lex.pl” - „Środkowoeuropejskie studia historyczne od nowego roku akademickiego na trzech uczelniach” (10.02.2016).

„polsatnews.pl” - „W Polsce, Czechach i Słowacji startują środkowoeuropejskie studia historyczne” (09.02.2016).

„dzieje.pl” - „Środkowoeuropejskie studia historyczne na trzech uczelniach” (09.02.2016).

„pulshr.pl” - „Nowy kierunek: Środkowoeuropejskie studia historyczne” (09.02.2016).

„radio.katowice.pl” - „Środkowoeuropejskie Studia Historyczne” (09.02.2016).

„katowice.gosc.pl” - „Studenci i cywilizacyjna wspólnota” (09.02.2016).

return to top