Go to main content

University of Silesia in Katowice

Pierwsze spotkanie w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych

10.11.2016 - 13:41, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Z inicjatywy Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego od listopada 2016 roku zostały zainaugurowane Otwarte Spotkania Dydaktyczne, mające na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu dydaktyki akademickiej. Efektem ich działań ma być powstanie interdyscyplinarnej wspólnoty skupionej wokół rozwoju dydaktyki akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsze spotkanie pt. „Narzędzia cyfrowe do interakcji z grupą”, odbędzie się 21 listopada w godz. od 15.30 do 18.00 w sali informatycznej znajdującej się na parterze Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Przedsięwzięcie, które adresowane jest do pracowników akademickich, doktorantów i studentów, którzy planują związać swoją przyszłość z edukacją, będzie miało formę warsztatową i stanie się okazją do zapoznania się z:

  • narzędziami cyfrowymi do tworzenia quizów dla grup ćwiczeniowych i wykładowych (Quizizz, Kahoot),
  • cyfrowymi kursami online (MOOC),
  • narzędziem do interakcji z grupą w trakcie wykładu (MentiMeter),
  • cyfrowymi mapami myśli (Coggle).

 

Planowana liczebność grupy warsztatowej to 28 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu, proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: hofman.dominika@gmail.com) lub wiadomości na Facebooku.

Kontakt:

jacek.francikowski@us.edu.pl

tel.: 697553685

 

  • Dominika Hofman-Kozłowska

d.hofman@us.edu.pl, hofman.dominika@gmail.com

tel.: 785335454

return to top