Go to main content

University of Silesia in Katowice

Platforma SciVal – szkolenie dotyczące analiz bibliometrycznych

08.10.2018 - 17:43, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Platforma SciVal to rozwiązanie zapewniajcie dostęp do informacji o skuteczności badań naukowych 8500 instytucji badawczych w 220 krajach. Umożliwia wizualizację informacji o skuteczności badań naukowych, ich porównanie z innymi instytucjami i badaczami, nawiązanie współpracy i analizę trendów w nauce.

Szkolenie z zakresu korzystania z narzędzia firmy Elsevier służącego do analiz bibliometrycznych odbędzie się 17 października 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Spotkanie adresowane jest do pracowników, doktorantów oraz studentów. 

Program szkolenia:

  • podstawowe informacje o osiągnięciach naukowych w bazie SciVal – omówienie zasobów narzędzia SciVal i wskaźników bibliometrycznych wykorzystywanych do oceny dorobku naukowego,
  • zwiększenie widoczności – porządkowanie profilu autora i instytucji (moduł Overview),
  • prezentacja doskonałości badawczej – szukanie czynników różnicujących (moduł Overview/Topics), analiza porównawcza z podobnymi instytucjami z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników ilościowych (moduł Benchmarking),
  • znajdowanie współpracowników – przedstawienie już istniejącej współpracy, znalezienie nowych możliwości (moduł Collaboration),
  • zrozumienie obszarów badawczych – szczegółowe omówienie tematów i obszarów badawczych (moduł Research Areas),
  • dzielenie się wiedzą w organizacji – tworzenie i udostępnianie raportów,
  • podsumowanie szkolenia.
     

W programie przewidziano również dyskusję oraz omówienie kwestii dotyczących zastosowania SciVal wobec wyzwań, jakie stawia polskim uczelniom nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym. Spotkanie poprowadzi Dawid Surmik – przedstawiciel firmy Elsevier.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną – formularz rejestracyjny (limit miejsc: 30).

return to top