Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Podpisanie porozumienia dot. Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

26.06.2019 - 17:16, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

27 czerwca 2019 roku w Sali Błękitnej w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa między marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim a JM Rektorem UŚ prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem. Porozumienie dotyczy długofalowej współpracy w zakresie prowadzenia studiów, zagwarantuje także stałe dofinansowanie dla uczestniczących w zajęciach nauczycieli uczących w szkołach na terenie województwa śląskiego. W spotkaniu udział wzięli również prof. dr hab. Ryszard Koziołek – prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów oraz prof. dr hab. Jolanta Tambor – kierownik Podyplomowych Studiów Wiedzy o Regionie, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, pełnomocnik marszałka województwa śląskiego ds. współpracy z administracją publiczną Michał Fijałkowski oraz przedstawiciele władz samorządowych, władz Wydziału Filologicznego, reprezentanci jednostek i instytucji działających na Śląsku i na rzecz Śląska.

Przemawia JM Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk, na drugim planie: marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, prorektor prof. Ryszard Koziołek oraz prof. Jolanta Tambor

Briefing prasowy z udziałem marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego, JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, prorektora prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka i prof. dr hab. Jolanty Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy dotyczącej współpracy w zakresie prowadzenia studiów
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Z kolei 28 czerwca w Domu Śląskim w Katowicach (siedziba Związku Górnośląskiego) odbędzie się uroczystość zakończenia drugiej edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele władz samorządowych i władz Wydziału Filologicznego, a także reprezentanci jednostek oraz instytucji działających na Śląsku i na rzecz Śląska. Wykład pt. „Tadeusz Różewicz – poeta Zagłady” wygłosi prof. zw. dr hab. Marian Kisiel.

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie uwypuklają wagę edukacji regionalnej, pogłębiania wiedzy o Śląsku, o dialekcie śląskim, o śląskich tradycjach i obyczajach. Bogaty program obejmuje bowiem zagadnienia teoretyczne, praktyczne, a także zajęcia terenowe.

Aktualizacja: 27.06.2019
return to top