Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UŚ a Instytutem Przemysłu Organicznego

24.10.2018 - 12:12, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

We wtorek 6 listopada 2018 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisane zostało porozumienie o współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego – Oddział w Pszczynie. Dokument sygnowali prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz kierownik oddziału IPO dr Przemysław Fochtman.

Uczestnicy spotkania, podczas którego zawarte zostało porozumienie

fot. Sekcja Prasowa Uniwersytetu Śląskiego

Ze strony IPO w wydarzeniu udział wzięli: Andrzej Mańka – zastępca kierownika oddziału ds. administracyjno-technicznych, Lucyna Kowalczyk – główny specjalista ds. planowania i umów oraz marketingu i PR, Małgorzata Białek – główny specjalista ds. kadr i BHP, natomiast uczelnię reprezentować będą: dr hab. Edyta Sierka – prodziekan ds. współpracy z otoczeniem i promocji  WBiOŚ, dr hab. prof. UŚ Marzena Dzida – zastępca dyrektora Instytutu Chemii, Agnieszka Dunaj i Paulina Świtała z Biura Karier oraz Maria Kwarcińska i Paulina Cyganik z Biura Współpracy z Gospodarką.

Podpisanie umowy.  Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz kierownik oddziału IPO dr Przemysław Fochtman

Prorektor dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
oraz kierownik oddziału IPO dr Przemysław Fochtman
fot. Sekcja Prasowa Uniwersytetu Śląskiego

Współpraca z Instytutem Przemysłu Organicznego – Oddział w Pszczynie obejmować będzie m.in.:

  • realizację wspólnych projektów,
  • promowanie postaw/idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w tym wspieranie projektów studentów uczelni,
  • organizację praktyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UŚ,
  • organizację staży dla najlepszych studentów i absolwentów UŚ,

 

Przedstawiciele Instytutu Przemysłu Organicznego – Oddział w Pszczynie będą ponadto uczestniczyli w konsultacjach dotyczących programów kształcenia oraz tematyki przygotowywanych na uczelni prac dyplomowych. Jednym z celów umowy ma być animowanie i tworzenie sieci współpracy mających na zadanie efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu stron. Instytut Przemysłu Organicznego – Oddział w Pszczynie pomoże również w wyposażeniu, doposażeniu oraz rozbudowie infrastruktury laboratoryjnej UŚ.

return to top