Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Podpisanie porozumienia o współpracy z Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

25.04.2018 - 16:28, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W czwartek 26 kwietnia 2018 roku o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa pomiędzy uczelnią a Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. Dokument sygnowali: prorektor UŚ ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz prezes zarządu Centrum Pediatrii dr n. med. Andrzej Siwiec.
 

Podpisanie umowy
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski 
oraz prezes zarządu Centrum Pediatrii dr n. med. Andrzej Siwiec
Fot. Sekcja Prasowa UŚ 
 

Współpraca obejmować będzie między innymi: realizację wspólnych projektów, organizację praktyk dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz staży dla najlepszych studentów i absolwentów UŚ, prowadzenie zajęć na uniwersytecie przez wykwalifikowaną kadrę Centrum, a także wspólne promowanie idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego. Funkcja koordynatorów współpracy powierzona została dr. Pawłowi Janikowi (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ) oraz dr. n. med. Andrzejowi Siwcowi (Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu).

return to top