Go to main content

University of Silesia in Katowice

Podpisanie porozumienia pomiędzy UŚ a Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Katowicach

31.05.2017 - 10:45, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

31 maja 2017 roku o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podpisane zostało porozumienie pomiędzy uczelnią a Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Katowicach dotyczące nawiązania współpracy opierającej się m.in. na wymianie doświadczeń, organizacji wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów, szkoleń, warsztatów, promocji obchodów jubileuszu pięćdziesięciolecia uniwersytetu, a także udostępnienia materiałów archiwalnych oraz współpracy eksperckiej w zakresie upowszechniania nauki i prowadzonych badań, organizacji praktyk i staży dla studentów i współpracy w zakresie konsultowania propozycji doskonalenia programów kształcenia.

Moment podpisania umowy

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk i Piotr Ornowski - prezes zarządu Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Katowicach

Fot. Sekcja Prasowa UŚ 

  

return to top