Go to main content

University of Silesia in Katowice

Podpisanie porozumienia z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

13.01.2016 - 10:33, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

W środę 13 stycznia 2016 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, dotyczące współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Dokument sygnowali Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Współpraca uczelni i GIODO obejmować będzie między innymi wymianę informacji i doświadczeń w obszarach związanych z zapewnieniem skutecznej ochrony danych osobowych, a także organizację przedsięwzięć, mających na celu podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz doskonalenie mechanizmów działalności w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych – seminariów, wykładów, konferencji, szkoleń, praktyk studenckich i studiów podyplomowych. Porozumienie zakłada również inicjowanie prac naukowych i badawczych z zakresu ochrony danych osobowych.

Dokument podpisany został podczas konferencji naukowej pt. „Ochrona danych medycznych”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w ramach obchodów dziesiątej edycji Dnia Ochrony Danych Osobowych.

zdjecie

return to top