Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Podpisanie umowy między Uniwersytetem Śląskim a I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

09.05.2016 - 10:37, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Uniwersytet Śląski, Miasto Chorzów i I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie podjęły współpracę, mającą zapewnić uczniom wyższą jakość kształcenia i umożliwić im pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań.

Trójstronne porozumienie w tej sprawie zostało zawarte 9 maja 2016 r. o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 29). Dokument sygnowali: prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, zastępca prezydenta Chorzowa Wiesław Ciężkowski oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie mgr Przemysław Fabjański.

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego od 2006 r. współpracuje z Uniwersytetem Śląskim. Porozumienie umożliwi rozszerzenie współpracy, w ramach której nauczyciele akademiccy wspólnie z nauczycielami prowadzić będą wybrane zajęcia, obejmą także opieką merytoryczną różne przedsięwzięcia edukacyjne. Uczniowie szkoły będą mieli możliwość odbywania części zajęć dydaktycznych w uczelni, korzystania z infrastruktury, w tym nowoczesnych pomocy dydaktycznych i laboratoriów badawczych.

zdjęcie, na którym są prorektor ds. kształcenia i studentów – prof. dr. hab. Ryszard Koziołek, zastępca prezydenta miasta Chorzów ds. społecznych Wiesław Ciężkowski oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie mgr Przemysław Fabjański   zdjęcie, na którym umowę podpisują prorektor ds. kształcenia i studentów – prof. dr. hab. Ryszard Koziołek, zastępca prezydenta miasta Chorzów ds. społecznych Wiesław Ciężkowski oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie mgr Przemysław Fabjański   Zdjęcie, na którym są prorektor ds. kształcenia i studentów – prof. dr. hab. Ryszard Koziołek, zastępca prezydenta miasta Chorzów ds. społecznych Wiesław Ciężkowski oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie mgr Przemysław Fabjański

 

„dziennikzachodni.pl” - „Uniwersyteckie liceum w Chorzowie. I LO im. Słowackiego ma porozumienie z Uniwersytetem Śląskim” (09.05.2015).

„mojchorzow.pl” - „Uniwersytet Śląski współprowadzącym chorzowskiego "Słowaka"” (12.05.2016).

„wyborcza.pl” - „Uniwersytet Śląski poprowadzi liceum” (16.05.2016).

return to top