Go to main content

University of Silesia in Katowice

Podpisanie umowy o współpracy między UŚ a Gminą Zawiercie

20.06.2018 - 17:18, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W czwartek 21 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, sala 24) odbyło się uroczyste nawiązanie współpracy pomiędzy uczelnią a Gminą Zawiercie, reprezentowaną przez Agencję Rozwoju Zawiercia. Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej uzupełni umowa partnerstwa z Centrum Badawczym Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych UŚ oraz porozumienie o współpracy z Biurem Karier UŚ, którego celem jest wspieranie studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na rynku pracy.

Agencja Rozwoju Zawiercia koncentruje działania na promowaniu walorów inwestycyjnych, gospodarczych i krajobrazowych miasta. Pełni także funkcję instytucji otoczenia biznesu oraz promuje postawy innowacyjności i przedsiębiorczości.

W imieniu Gminy porozumienie podpisał prezydent miasta Witold Grim. Ze strony uczelni dokumenty sygnował prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. W wydarzeniu uczestniczył również dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia Wojciech Dziąbek.

Prorektor dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz prezydent Zawiercia Witold Grim

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

 

return to top