Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Podpisanie umowy o współpracy z Pekińskim Uniwersytetem Technicznym

16.10.2018 - 18:05, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Uniwersytet Śląski nawiąże szerszą współpracę z Pekińskim Uniwersytetem Technicznym. Uroczyste podpisanie umowy ramowej odbyło się 17 października 2018 roku o godz. 9.00 w rektoracie UŚ.

Obie uczelnie współpracują ze sobą od 2017 roku. Wówczas w ramach trójstronnego porozumienia z Politechniką Opolską zadeklarowano zorganizowanie na Uniwersytecie Śląskim kursu języka chińskiego. Dzięki staraniom partnerów już w styczniu 2018 roku działalność zainaugurowało Centrum Języka i Kultury Chińskiej. Utworzona jednostka badawczo-dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego prowadzi zajęcia z języka chińskiego i kultury chińskiej, podejmuje także liczne inicjatywy przyczyniające się do promocji krajów Dalekiego Wschodu.

Obecnie trwają prace nad umową wykonawczą, dotyczącą prowadzenia przez obie szkoły wyższe programu wymiany studentów umożliwiającego uzyskanie dyplomów obu uczelni. Warto zaznaczyć, że wymiana akademicka zainicjowana została już podczas letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej, która odbyła się w sierpniu tego roku w Cieszynie. Dzięki staraniom obu uczelni ponad 30 studentów i 2 pracowników z Pekińskiego Uniwersytetu Technicznego uczestniczyło w letniej szkole.

Prowadzone działania zmierzają do utworzenia na Uniwersytecie Śląskim Klasy Konfucjańskiej. Ten ważny temat stanowił główny punkt w programie spotkania obu delegacji. Partnerem UŚ w realizacji tej inicjatywy będzie pekińska politechnika, a podpisanie umowy ramowej stanowi podstawę współpracy w tym zakresie.

Rektorzy obu uczelni: prof. Andrzej Kowalczyk i prof. Liu Gonghui

Rektorzy uczelni: prof. Andrzej Kowalczyk i prof. Liu Gonghui
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Wizyta delegatów Pekińskiego Uniwersytetu Technicznego była również okazją do omówienia tematu utworzenia polsko-chińskiego lektoratu języka specjalistycznego. Zajęcia na lektoracie miałyby przygotować przyszłych tłumaczy do pracy w firmach o profilu technicznym. Program miałby obejmować zarówno lekcje języka, jak i zajęcia socjokulturowe.

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego zostali zaproszeni do udziału w finale konkursu artystycznego Art and Design Competition, który będzie się odbywać w grudniu. Podczas spotkania w Pekinie planowane jest podpisanie umowy wykonawczej dotyczącej wymiany studentów, w tym zarówno w zakresie studiów częściowych, studiów wspólnych prowadzących do uzyskania dyplomów obu uczelni, jak i udziału w letnich szkołach języka chińskiego i języka polskiego.

Podczas wizyty Pekiński Uniwersytet Techniczny reprezentowali rektor prof. Liu Gonghui oraz przedstawiciele wybranych jednostek uczelni: Działu Współpracy z Zagranicą – dyrektor prof. Wang Wei, Pekińsko-Dublińskiego Międzynarodowego Kolegium – kierownik prof. Wu Wenying i dyrektor ds. akademickich prof. Sun Zhirong, a także prof. Liang Yansong – chiński dyrektor Instytutu Konfucjusza w Opolu.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział wzięli: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, a także prof. dr hab. Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych i dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, dr Agnieszka Tambor – kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej oraz Joanna Laskowska – kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych.

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania

Uczestnicy spotkania
fot. Sekcja Prasowa UŚ

return to top