Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Logo European City of Science 2024

Podpisanie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

03.07.2018 - 15:52, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W środę 4 lipca 2018 roku o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, s. 24) podpisana została umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy uczelnią a Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach (RODN „WOM”). Ze strony uczelni dokumenty sygnował prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w imieniu ośrodka umowę podpisała dyrektor RODN „WOM” mgr Anna Zakrzewska-Zamora.
 

Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dyrektor RODN „WOM” mgr Anna Zakrzewska-Zamora podpisują umowę o współpracy
Fot. Sekcja Prasowa UŚ
 

W spotkaniu udział wzięli ponadto: dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch – prodziekan Wydziału Filologicznego ds. promocji i współpracy z otoczeniem, dr hab. Michał Skop – zastępca dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej, dr Renata Kozieł z Instytutu Filologii Germańskiej, dr Magdalena Ochwat – pełnomocnik rektora ds. promocji i współpracy ze szkołami, a także mgr Iwona Kruszewska-Stoły z RODN „WOM”.

Umowa przewiduje współpracę między uczelnią a ośrodkiem m.in. w zakresie pomocy nauczycielom konsultantom w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dla słuchaczy RODN „WOM”, wspierania nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiania udziału w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych na terenie uniwersytetu. W ramach porozumienia studenci będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM”. Ponadto współpraca otwiera możliwość prowadzenia badań wśród nauczycieli i uczestników szkoleń oraz organizacji działań promujących ofertę edukacyjną uczelni.

Koordynatorami umowy z ramienia uczelni są: dr Renata Kozieł, dr Magdalena Ochwat oraz dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ dr Magdalena Ślawska

return to top