Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Ponad milion złotych dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego

10.04.2018 - 17:03, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Uniwersytet Śląski otrzyma ponad milion złotych na modernizację kampusu w Chorzowie. Dotacja przyznana przez Urząd Miasta Chorzów zostanie przeznaczona na remont siedziby Instytutu Fizyki oraz utworzenie wielofunkcyjnej strefy aktywności. Dodatkowe fundusze pozwolą m.in. na dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na utworzenie skweru z hamakami, boiskami sportowymi i słupem wspinaczkowym (wizualizacja poniżej).

Wielofunkcyjna strefa aktywności w Chorzowie (wizualizacja)

Wspólny briefing prasowy JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali dotyczący inwestycji odbył się w środę 11 kwietnia 2018 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A). 

Briefing prasowy: widok na ujęcie w kamerze

Briefing prasowy: od lewej prof. Marian Paluch, rektor prof. Andrzej Kowalczyk oraz prezydent Chorzowa Andrzej Kotala

Briefing prasowy z udziałem:
JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka,
prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali
oraz dyrektora SMCEBI prof. zw. dr. hab. Mariana Palucha

Briefing prasowy: prof. Marian Paluch

Na pytania dziennikarzy odpowiada dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie prof. zw. dr hab. Marian Paluch

Briefing prasowy: prof. Marian Paluch, rektor prof. Andrzej Kowalczyk oraz prezydent Chorzowa Andrzej Kotala

Uczestnicy briefingu prasowego 

Makieta wielofunkcyjnej strefy aktywności

Makieta wielofunkcyjnej strefy aktywności
Fot. Sekcja Prasowa UŚ

 

return to top