Go to main content

University of Silesia in Katowice

Porozumienie ze Śląską Izbą Lekarską

11.04.2017 - 14:54, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę ze Śląską Izbą Lekarską. Jej przedmiotem będzie między innymi organizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-naukowych oraz badawczych. Porozumienie podpisane zostało w środę 12 kwietnia 2017 roku w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, ze strony uczelni dokument sygnował JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, natomiast ze strony ŚIL – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Jacek Kozakiewicz. W spotkaniu udział wzięła również dr Agnieszka Bielska-Brodziak, która będzie opiekunem merytorycznym i koordynatorem współpracy ze strony uczelni.

Podpisanie porozumienia

fot. Śląska Izba Lekarska 

W ramach porozumienia organizowane będą wspólne konferencje, seminaria, warsztaty oraz szkolenia. Doktoranci oraz studenci prawa będą mieli możliwość odbywania praktyk w organach prowadzących postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej – Okręgowym Sądzie Lekarskim i w biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego współpracę realizować będzie Wydział Prawa i Administracji. 

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania, podczas którego zawarta została umowa o współpracy

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

return to top