Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Logo European City of Science 2024

Posiedzenie plenarne KRUP w Łodzi

19.03.2019 - 17:05, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Stan wdrażania znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce to główny temat posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), które odbyło  się 22 marca 2019 roku w Łodzi. W obradach plenarnych ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział wziął JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Podczas posiedzenia, które poprowadził przewodniczący zgromadzenia, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, uczestnicy omawiali zagadnienia związane z procesem wdrażania tzw. ustawy 2.0 w uczelniach członkowskich. W programie obrad przewidziano również sesję jubileuszową, w trakcie której wręczone zostały okolicznościowe medale.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich została powołana 16 lutego 1989 roku. Akt ten stanowił odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie w 1988 roku w Bolonii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Celem zgromadzenia reprezentantów krajowych uniwersytetów jest zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami członkowskimi. Obecnie Konferencja zrzesza dwadzieścia szkół wyższych, jedną z nich jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Zgromadzenie, współpracując z KRASP (Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich), opracowuje oraz przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty. W tym roku KRUP obchodzi trzydziestolecie działalności.

return to top