Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English

Posiedzenie Prezydium KRASP w Katowicach

12.01.2016 - 17:27, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

W poniedziałek 18 stycznia 2016 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach gościć będzie uczestników posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Spotkanie z udziałem członków Prezydium oraz zaproszonych gości – przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i lokalnych, rozpocznie się o godz. 9.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie uczelni (Katowice, ul. Bankowa 12).

W posiedzeniu udział wezmą między innymi:

 • wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin,
 • podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński,
 • wojewoda śląski Jarosław Wieczorek,
 • marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa,
 • wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun,
 • przedstawiciele państwowych agencji wykonawczych oraz instytucji działających na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego, w tym: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Krajowego Punktu Kontaktowego,
 • a także prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny
   

Obradom przewodniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Posiedzenie otworzą wystąpienia wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz gospodarzy regionu: marszałka województwa śląskiego, wojewody śląskiego oraz wiceprezydenta Katowic.

Porządek obrad obejmuje omówienie programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki do 2020 roku, w tym kwestii ich finansowania, dyskusję na temat podstawowych i stosowanych badań naukowych, innowacyjności i komercjalizacji, a także deregulacji i planowanych inicjatyw legislacyjnych, które mają na celu odbiurokratyzowanie funkcjonowania uczelni. Poruszone zostaną również kwestie dotyczące uczelni wiodących i badawczych oraz modelu i organizacji kształcenia uniwersyteckiego. Spotkanie będzie okazją do rozmów na temat współpracy z krajami Ameryki Łacińskiej, Chinami i innymi krajami azjatyckimi oraz Ukrainą. Omówione zostaną również współpraca z European University Association oraz krajowymi konferencjami rektorów (między innymi UUK, HRK i CPU), a także wspólne inicjatywy.

W trakcie posiedzenia odbędzie się konferencja prasowa, w której udział wezmą: wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński. Spotkanie, które rozpocznie się o godz. 11.00 w sali 29, dotyczyć będzie zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

  Partnerem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest Education First – globalna sieć edukacyjna. 

 


„dziennikzachodni.pl” - „Gowin w Katowicach: będzie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym” (18.01.2016).

„interia.pl” - „Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Gowin zdradza plan prac” (18.01.2016).

„parlamentarny.pl” - „Gowin zapowiada plan prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym” (18.01.2016).

„onet.pl” - „Gowin na Śląsku: potrzebujemy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym” (18.01.2016).

return to top