Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Prof. Claudia Polzin-Haumann z wizytą na Uniwersytecie Śląskim

28.02.2019 - 18:12, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W czwartek 28 lutego 2019 roku wizytę na Uniwersytecie Śląskim złożyła Prof. Dr. Claudia Polzin-Haumann – wiceprezydent Universität des Saarlandes (Niemcy). W rektoracie gościa przyjął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, w spotkaniu udział wziął również prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Obie uczelnie łączy współpraca w zakresie wymiany akademickiej, Universität des Saarlandes to uczelnia partnerska UŚ w ramach programu Erasmus+. Z kolei Uniwersytet Śląski jest partnerem stowarzyszonym w złożonym właśnie projekcie EURCross-Border Alliance, w którym rolę lidera pełni niemiecka uczelnia.

Od lewej: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, Prof. Dr. Claudia Polzin-Haumann oraz prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Od lewej: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, Prof. Dr. Claudia Polzin-Haumann
oraz prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

W programie wizyty przewidziano także spotkanie z przedstawicielami Wydziału Filologicznego oraz Działu Współpracy z Zagranicą. Prowadzone rozmowy dotyczyły wspólnych projektów, pogłębienia współpracy i planów na przyszłość.

Spotkanie z


Fot. Sekcja Prasowa UŚ 

 

return to top