Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Przygotowanie do matury podczas ferii zimowych

12.01.2017 - 11:32, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Maturzyści mogą przygotować się do egzaminu dojrzałości podczas ferii zimowych. Szybkie Powtórki Maturalne to projekt, który umożliwia powtórzenie najtrudniejszych i najczęściej pojawiających się w arkuszach zagadnień maturalnych podczas trzygodzinnych wykładów. Spotkania odbywać będą się od 25 do 27 stycznia 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Uczniowie mają do wyboru zajęcia z sześciu przedmiotów, tematy wykładów zostały dopasowane do wymogów stawianych przez CKE na egzaminie maturalnym. Spotkania prowadzić będą trenerzy oraz wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, a także nauczyciele z regionu.

Szczegółowe informacje na temat Szybkich Powtórek Maturalnych oraz rejestracja uczestników dostępne są na stronie: maturzysta.us.edu.pl

fot. Katarzyna Anders

Grafika, śnieg w tle

return to top