Go to main content

University of Silesia in Katowice

Rekrutacja do II edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”

17.06.2019 - 11:36, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Do 28 czerwca 2019 roku potrwa rekrutacja do drugiej edycji projektu „Uniwersytet Najlepszych”. Jest to nowoczesna inicjatywa edukacyjna, której pomysłodawcami są Uniwersytet Śląski i miasto Katowice przy wsparciu Pałacu Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach. W tej edycji program rozszerzony został o kolejne miasta – wsparcie najlepszym uczniom z województwa śląskiego zapewnią również Chorzów oraz Sosnowiec.

Przedsięwzięcie skierowane jest do najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych rozwojem naukowym. Projekt ma na celu pokazanie bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie uczniów do podjęcia studiów na terenie województwa śląskiego. Główną metodę pracy w ramach programu stanowi indywidualna edukacja oparta na tutoringu. Zadaniem opiekuna naukowego jest pomoc uczniowi w znalezieniu optymalnej ścieżki rozwoju naukowego i dostosowaniu jej do jego zainteresowań, a także motywowanie go do długotrwałej pracy nad rozwojem osobistym i naukowym.

Pierwsza edycja programu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów katowickich szkół – zgłoszonych zostało ponad 60 kandydatów, spośród których wyłoniono 30 osób mogących podjąć pracę pod opieką pracowników naukowych.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie: uniwersytetnajlepszych.us.edu.pl.

 

Aktualizacja: 25.06.2019

return to top