Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Rektorzy uczelni z południowej Polski z wizytą studyjną w Brukseli

16.03.2018 - 14:05, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Z wizytą studyjną do Brukseli udali się rektorzy czternastu uczelni z południowej Polski. Pobyt trwający od 18 do 20 marca 2018 roku był okazją do spotkań i rozmów z przedstawicielami instytucji unijnych na temat europejskich programów związanych ze szkolnictwem wyższym, a także badaniami naukowymi.

Podczas wizyty Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentował JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W spotkaniach udział wzięli m.in. przedstawiciele takich uczelni, jak: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska czy Politechnika Opolska.

Uczestnicy spotkania w Brukseli

fot. Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”

Wizyta poświęcona była zagadnieniom związanym ze szkolnictwem wyższym i badaniami naukowymi po 2020 roku z perspektywy Unii Europejskiej. Program obejmował zarówno śródokresową ocenę programu Horyzont 2020, jak i prezentację założeń do 9. Programu Ramowego. Przedstawiona została nowa unijna inicjatywa Europejskiej Przestrzeni Edukacji oraz ważna z punktu widzenia polskich uczelni tematyka tzw. „Distributed Excellence”.

Uczestnikiem spotkania był JM Rektor Uniwersytetu Ślaskiego prof. Andrzej Kowalczyk

fot. Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”

Polscy rektorzy spotkali się z członkami Parlamentu Europejskiego, m.in. z prof. Barbarą Kudrycką – wiceprzewodniczącą Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, prof. Jerzym Buzkiem – przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także dr Krystyną Łybacką – członkinią Komisji Kultury i Edukacji. Pobyt był okazją do rozmowy z Tiborem Navracsicsem – komisarzem ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu na temat szkolnictwa wyższego po roku 2020, jak również spotkania z przedstawicielami European University Association i Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Uczestnicy spotkania z prof. Barbarą Kudrycką

fot. Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”

Wizyta odbyła się na zaproszenie m.in. Domu Polski Południowej w Brukseli, którego działania koordynuje Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”. Funkcję prezesa zarządu stowarzyszenia pełni prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, rektor UŚ w latach 2008–2016, członek zarządu EUA. 

Uczestnicy wizyty z prof. Jerzym Buzkiem

Spotkanie uczestników wizyty z prof. Jerzym Buzkiem 
fot. Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”

return to top