Go to main content

University of Silesia in Katowice

Rozwój współpracy ze stanem Nevada

07.10.2016 - 09:51, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Współpraca gospodarcza, administracyjna oraz naukowa pomiędzy województwem śląskim a stanem Nevada była przedmiotem spotkania, które odbyło się w poniedziałek 10 października 2016 roku podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Na temat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych i naukowych rozmawiali przedstawiciele środowisk samorządowych, biznesowych i akademickich z obu regionów. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu udział wzięli JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz mgr Agata Wójcik – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą.

Uczestnicy spotkania zgromadzenie w sali konferencyjnej

Celem spotkania było szczegółowe omówienie płaszczyzn współpracy, której rozwój ma w najbliższym czasie zaowocować podpisaniem umowy. Jednym z jej elementów będzie współpraca naukowa i badawcza. Spotkanie odbywające się podczas Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw było kolejnym krokiem pozwalającym umocnić dotychczasowe kontakty. 

JM Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk

W czerwcu tego roku przedstawiciele śląskiego środowiska biznesowego i naukowego udali się z misją gospodarczą do USA. Wyjazd zorganizowany został przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach przy współpracy z Biurem Gubernatora Stanu Nevada, Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej w Nevadzie oraz Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy (US-Polish Trade Council) z Doliny Krzemowej. Jednym z delegatów był prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk pełniący wówczas funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką.

Natomiast we wrześniu br. Uniwersytet Śląski gościł przedstawicieli Biura Gubernatora Stanu Nevada. Wizyta delegacji ze Stanów Zjednoczonych była kolejną okazją do spotkania z reprezentantami polskiego środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego. 

return to top