Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

„Ścieżki kariery…” – debata NKN Forum na Uniwersytecie Śląskim

11.06.2019 - 15:14, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Na początku lipca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zorganizowana została debata NKN Forum – „Ścieżki kariery – rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki”. Było to czwarte z cyklu ogólnopolskich spotkań środowiskowych, zainicjowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowiących platformę dialogu oraz wymiany doświadczeń w zakresie najważniejszych aspektów i możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Debata, poświęcona zagadnieniom związanym z rozwojem kadry akademickiej, odbyła się w poniedziałek 1 lipca 2019 roku w budynku Wydziału Teologicznego UŚ (Katowice, ul. Jordana 18).

Ludzie siedzący w sali wykładowej
Uczestnicy wydarzenia
fot. Tomasz Kawka

Spotkanie przedstawicieli środowiska akademickiego stanowiło okazję do omówienia kluczowych kwestii związanych z kształtowaniem ścieżek kariery i rozwojem kadry akademickiej, wymiany poglądów na ten temat, a także wspólnego wypracowania wniosków i wskazania kwestii, które powinny być przedmiotem dalszych refleksji i działań. Od potencjału naukowego i dydaktycznego kadry szkół wyższych zależy bowiem jakość badań i kształcenia.

Trzy zdjęcia przemawiających mężczyzn

Wydarzenie otworzyły wystąpienia: (od lewej) dr. Jarosława Gowina – wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz prof. dr. hab. Jarosława Górniaka – przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki (2016–2018)
fot. Tomasz Kawka

Program debaty  (pdf, 350 kB)

Materiał wideo

 

Briefing prasowy z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina rozpoczął się o godz. 11.40 w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W spotkaniu z przedstawicielami mediów wziął również udział JM Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk.

Debata została objęta patronatem medialnym przez portal Nauka w Polsce – PAP oraz ogólnopolski miesięcznik „Forum Akademickie”.

Aktualizacja: 01.07.2019 r.

return to top