Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Seminarium dla nauczycieli oraz animatorów edukacji pozaformalnej

02.04.2019 - 12:39, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) i Uniwersytet Śląski, reprezentowany przez Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, organizują seminarium dla nauczycieli oraz animatorów edukacji pozaformalnej, w tym opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy, zajmujących się tematyką STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), czyli naukami ścisłymi, technologią, inżynierią, matematyką.

Spotkanie ma pomóc w nawiązywaniu nowych partnerstw oraz wesprzeć uczestników w przygotowywaniu wspólnych polsko-niemieckich projektów wymiany młodzieży. Tematyka seminarium dotyczyć będzie edukacji międzykulturowej i wyzwań, przed którymi stoją organizatorzy międzynarodowych wymian, planowania i realizacji polsko-niemieckich projektów z dziedziny STEM oraz warunków uzyskania dofinansowania PNWM. Trzydniowe wydarzenie odbywać będzie się od 4 do 6 kwietnia 2019 roku w Katowicach oraz Chorzowie (w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych).

Seminarium to pierwsze przedsięwzięcie organizowane wspólnie z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży – partnerem merytorycznym programu Klub Młodego Odkrywcy (KMO). W realizacji programu KMO zaangażowany jest również Uniwersytet Śląski. Współpraca z Centrum Nauki Kopernik w tym zakresie nawiązana została w 2018 roku, a koordynatorem działań jest zespół, który powstał w ŚMCEBI.

return to top