Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Seminarium dot. przyszłości miast i gmin w Unii Europejskiej

06.05.2019 - 09:18, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

W czwartek 9 maja 2019 roku w siedzibie Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego (Katowice, ul. św. Pawła 3) odbyło się spotkanie z Krzysztofem Wójcikiem, przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej. Tematyka seminarium, adresowanego do przedstawicieli administracji samorządowej województwa śląskiego, dotyczyła zagadnień związanych z przyszłością gospodarczą polskich gmin i miast w Unii Europejskiej.

Uczestników spotkania powitali: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji UŚ.

Uczestnicy spotkania

prorektor dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski i Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz dziekan WRiTV dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz   Krzysztof Wójcik z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej

fot. Sekcja Prasowa UŚ

W programie wydarzenia zaplanowano wystąpienie Krzysztofa Wójcika na temat przyszłości śląskich miast w Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania podczas dyskusji rozmawiali o potrzebach regionu w kontekście propozycji Unii Europejskiej dotyczących polityki spójności w latach 2021–2027 oraz omówili priorytety inwestycyjne dla naszego kraju z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Tematem rozmów było ponadto zagadnienie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – nowego narzędzia umożliwiającego realizację strategii terytorialnych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele urzędów miast i gmin województwa śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

→ Program spotkania: www.prosilesia.pl

Plakat promujący wydarzenie (pdf, 504 kB)

Wydarzenie poprzedziło spotkanie Krzysztofa Wójcika z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej ze studentami Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, które odbyło się w środę 8 maja na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Studenci mieli możliwość dyskutowania o korzyściach z członkostwa w Unii Europejskiej, a także uzyskania informacji na temat staży w instytucjach UE w Brukseli.

Spotkanie studentów Uniwersytetu Śląskiego  z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej

Spotkanie studentów Uniwersytetu Śląskiego  z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Aktualizacja: 9.05.2019

return to top