Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Seminarium naukowe „Literatura rosyjska a kwestia żydowska”

05.04.2016 - 09:31, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

W środę 26 października 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się seminarium naukowe pn. „Literatura rosyjska a kwestia żydowska”, organizowane przez Polskie Towarzystwo Rusycystyczne i Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Wiedza dotycząca rosyjskich żydów oraz tworzonej przez nich literatury cały czas pozostaje niepełna i nieusystematyzowana. Liczebność literatów żydowskich rosyjskiego pochodzenia oraz ich dzieł sprawia, że jest to ważny element kultury rosyjskiej. Głównym celem organizowanego seminarium jest wprowadzenie do pogłębiania badań dotyczących życia literackiego rosyjskich Żydów.

Seminarium obejmować będzie następujący zakres tematyczny:

  • pisarze rosyjsko-żydowscy — biografie, twórczość,
  • rosyjsko-żydowski dialog kultur i tradycji literackich,
  • tożsamość na pograniczu kultur — problemy identyfikacyjne twórców i ich literackie kreacje,
  • życie literackie i kulturalne w Izraelu i w ośrodkach rosyjskiej diaspory — ośrodki, organizacje, wydarzenia, wydawnictwa, czasopiśmiennictwo,
  • krytyka literacka w Izraelu i w diasporze.
     

Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium wraz z tematem wystąpienia i krótkim streszczeniem należy przesłać do 15 maja 2016 roku na adres e-mail: literaturarosyjska@mail.com.

Opłata wynosi 250 złotych i obejmuje wydatki związane z publikacją tomu poseminaryjnego. Koszty związane z uczestnictwem w seminarium (przejazd, nocleg) ponoszą uczestnicy.

Zaproszenie (dokument pdf)

Formularz rejestracyjny (dokument .rtf) 

return to top