Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Logo European City of Science 2024

Seminarium naukowe pt. „Meandry edukacji medialnej w Polsce – wybrane perspektywy”

07.01.2016 - 11:07, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

15 stycznia 2016 roku o godz. 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11A, sala seminaryjna, poziom II) rozpocznie się seminarium naukowe pt. „Meandry edukacji medialnej w Polsce – wybrane perspektywy”. W wydarzeniu weźmie udział prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Seminarium będzie okazją między innymi do dyskusji na tematy dotyczące kształtowania kompetencji medialnych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych, obecności edukacji medialnej w szkolnictwie i formach aktywności pozaszkolnej (NGO), roli mediów we współczesnym świecie, różnic i podobieństw między edukacją medialną, filmową a cyfrową oraz perspektyw zmian i meandrów historycznych w tym zakresie.

Wydarzenie organizowane jest przez międzywydziałowy zespół badaczy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach partnerstwa w międzynarodowym projekcie badawczym IVF „Developing Media Literacy in Public Education: A Regional Priority in a Mediatized Age”.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu (zawierające imię, nazwisko wraz z tytułem/stopniem, reprezentowaną instytucję oraz/lub stanowisko/status w instytucji) należy przesłać do 14 stycznia 2016 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: seminarium.meandry@gmail.com.

Seminarium zostało objęte honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka oraz patronatem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (PTEM) i Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły (KISS).

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz Wydział Filologiczny UŚ. Współorganizatorem jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Program

return to top