Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Seminarium pn. „Stan i zagrożenia środowiska naturalnego w województwie śląskim”

18.09.2018 - 09:27, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W czwartek 11 października 2018 roku o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b, aula nr 6) rozpocznie się seminarium pn. „Stan i zagrożenia środowiska naturalnego w województwie śląskim” adresowane do przedstawicieli ośrodków naukowych i instytutów badawczych, środowiska akademickiego, przedstawicieli lokalnej administracji rządowej i samorządu, pracowników resortu statystyki oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką spotkania.

Wydarzenie, które otworzy prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, ma na celu wymianę poglądów oraz doświadczeń na temat aktualnych problemów ochrony i kształtowania środowiska na terenie województwa śląskiego. Uczestnicy dyskutować będą m.in. na temat poszukiwania rozwiązań innowacyjnych, podejmowanych działań badawczych, monitoringowych oraz informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych. Spotkanie stanie się również okazją do efektywnej promocji dorobku środowiska naukowego, działalności instytucji związanych z tematyką seminarium oraz do zaprezentowania oferty informacyjnej statystyki publicznej z dziedziny ochrony środowiska.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. pracownicy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ: prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. Edyta Sierkadr hab. prof. UŚ Mirosław Nakoniecznyprof. dr hab. Piotr Skubała, dr Andrzej Woźnica oraz dr Ryszard Chybiorz.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, zgłoszniea udziału należy przesyłać do 20 września telefonicznie pod numerem 32 77 91 280 lub drogą elektroniczną – e-mail: a.donoch@stat.gov.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Organizatorami seminarium są Urząd Statystyczny w Katowicach oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Szczegółowe informacje na temat spotkania dostępne są na stronie: www.katowice.stat.gov.pl.

Program seminarium (pdf, 878 kB)
 

Plakat wydarzenia: na białym tle logotypy oraz informacje nt. seminarium. Z prawej strony fragmenty dwóch zielonych liści.

Plakat w formacie pdf (7,92 MB)

return to top