Go to main content

University of Silesia in Katowice

Seminarium „Przestrzeń wyobrażona – przestrzeń wykreowana”

13.02.2019 - 10:57, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

„Przestrzeń humanizmu w filozofii starożytnej” to tytuł pierwszego wykładu otwierającego cykl spotkań organizowanych w ramach seminarium ogólnofilozoficznego „Przestrzeń wyobrażona – przestrzeń wykreowana”.

Wykłady adresowane są zarówno do studentów nauk humanistycznych oraz społecznych, jak i wszystkich osób zainteresowanych. Wśród prelegentów znajdują się zarówno naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, jak i Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej czy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – filozofowie, historycy, socjologowie, kulturoznawcy, prawnicy, architekci, teologowie oraz prawnicy. Tematyka spotkań dotyczy refleksji nad różnymi aspektami rozumienia przestrzeni – szczególnie w odniesieniu do świata wirtualnego, zmiany podejścia do sposobów rozumienia słów: blisko/bliski, odległy/obcy, znany/nieznany, nieznany/bezpieczny w różnych kontekstach.

Seminarium, organizowane przez Zakład Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki UŚ oraz Zakład Logiki i Metodologii IF UŚ, odbywać się będzie we wtorki w godzinach od 16.00 do 18.00 na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11, sala 332). Cykl wykładów rozpocznie się 19 lutego i potrwa do 4 czerwca 2019 roku.

Plakat promujący seminarium wraz z programem spoktań


Program seminarium:

 • 19.02.2019
  Przestrzeń humanizmu w filozofii starożytnej
  dr Sebastian Śpiewak – filozof, Uniwersytet Śląski,

 • 26.02.2019
  Przestrzeń współdziałania człowieka i robota
  dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat – biofizyk, konstruktor robota kardiochirurgicznego Robin Heart, Śląski Uniwersytet Medyczny,

 • 5.03.2019
  Przestrzeń i tożsamość – memorialne kolonizacje Górnego Śląska
  dr Jerzy Gorzelik – historyk sztuki, Uniwersytet Śląski,

 • 12.03.2019
  Przestrzeń wirtualna jako skrajna forma „nie-miejsca”
  prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka – kulturoznawca, Uniwersytet Śląski,

 • 19.03.2019
  Wykreować spotkanie – o projektowaniu przestrzeni interakcyjnych
  dr hab. Grażyna Osika – filozofka-komunikolożka, Politechnika Śląska,

 • 26.03.2019
  Przestrzeń rozwoju duchowego
  prof. dr hab. Jan Słomka – teolog duchowości Uniwersytet Śląski,

 • 2.04.2019
  Przestrzeń medialna a przestrzeń religijna
  dr Damian Guzek – medioznawca, Uniwersytet Śląski,

 • 9.04.2019
  Kategoria wertykalności w filozofii wyobraźni Gastona Bachelarda
  dr Marta Ples-Bęben – filozofka, Uniwersytet Śląski,

 • 16.04.2019 
  Koncepcja umysłu rozszerzonego i jej zastosowania w prawie karnym
  dr Kamil Mamak – prawnik-karnista, Uniwersytet Jagielloński,

 • 7.05.2019
  Miasto i przestrzeń społeczna – nowe narracje miejskie
  dr Barbara Rożałowska – socjolożka, Politechnika Śląska,

 • 14.05.2019
  Świat przestrzenny inaczej – kilka uwag o heterotopiach
  dr Mariola Sułkowska-Janowska, filozofka-estetyk, Uniwersytet Śląski,

 • 21.05.2019
  Płaszczyzna/-y abstrakcji malarskiej
  dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk – filozofka-estetyk, Uniwersytet Śląski,

 • 28.05.2019
  Przestrzeń w grach komputerowych
  mgr Magdalena Bednorz – filolożka, socjolożka, Uniwersytet Śląski,

 • 4.06.2019
  Instrumenty planistyczne w kształtowaniu przestrzeni miejskich
  dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka – architekt, urbanista, Politechnika Śląska.

Organizatorzy: prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek z Zakładu Logiki i Metodologii IF WNS UŚ i dr hab. Mariusz Wojewoda z Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki IF WNS UŚ.

 

return to top