Go to main content

University of Silesia in Katowice

Seminarium pt. „Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne w dobie przemian”

17.05.2019 - 14:14, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

28 maja 2019 roku o godz. 9.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a) rozpocznie się seminarium pt. „Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne w dobie przemian” w ramach LXIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. Spotkanie odbędzie się z okazji dziesięciolecia istnienia czasopisma „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”.

Celem seminarium jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące roli czasopism w nauce w związku z reformą szkolnictwa wyższego. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele redakcji periodyków naukowych i fachowych związanych formalnie z terenem Śląska. Podczas spotkania poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:

  • znaczenie czasopism fachowych/naukowych dla środowiska naukowego,
  • kierunki rozwoju czasopism w nowej rzeczywistości prawno-organizacyjnej i przynależność do dziedzin/dyscyplin,
  • rankingi czasopism,
  • problemy redagowania, wydawania i finansowania czasopism,
  • zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie redagowania i publikowania czasopism.
     

Zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną (sbsw.katowice@gmail.com) do 21 maja. Wydarzenie organizowane jest przez Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych i Sekcję Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego.

Program (pdf, 308 kB)

return to top