Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Seminarium pt. „Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej”

02.03.2017 - 12:36, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

16 marca 2017 roku o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się seminarium pt. „Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej”. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. takie kwestie, jak: tekst literacki jako narzędzie pracy i przedmiot refleksji w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego i obcego, kształcenie kompetencji tekstotwórczej przez literaturę czy adaptacja tekstów literackich na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego. W programie wydarzenia zaplanowano również warsztaty.

Uczestnictwo w seminarium i warsztatach należy zgłosić do 10 marca drogą elektroniczną na adresy: gosiek761@wp.pl lub wioletta.hajduk-gawron@us.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program seminarium (pdf)

return to top