Go to main content

University of Silesia in Katowice

Seminarium pt. „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”

19.04.2017 - 10:33, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Od 11 do 13 maja 2017 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbywać będzie się XXII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe pt. „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”. Celem konferencji jest dyskusja nad potrzebą weryfikacji dotychczasowych podziałów regionalnych, ich aktualizacji i uszczegółowienia, jak również prezentacja konkretnych propozycji i rozwiązań. Celem spotkania jest również jest wskazanie aktualnych możliwości praktycznego wykorzystania procedury i efektów regionalizacji.

Spotkanie otworzy wystąpienie dziekana Wydziału Nauk o Ziemi dr. hab. prof. UŚ Leszka Marynowskiego, wprowadzenia w problematykę konferencji dokonają dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek – prodziekan WNoZ UŚ, przewodnicząca Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG oraz dr hab. Jarosław Balon – przewodniczący Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. W programie seminarium przewidziano sesję terenową na Wyżynie Częstochowskiej, a także sesje dla młodych badaczy.

Organizatorami konferencji są: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki.

return to top