Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Seminarium pt. „Polowanie w XXI wieku…”

21.12.2016 - 12:28, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ organizują otwarte interdyscyplinarne seminarium naukowe nt. „Polowanie w XXI wieku. »Dobrzy myśliwi« i »złe bobry«, czyli aporie cywilizacji”, które odbędzie się 19 stycznia 2017 r. o godz. 9.45 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach. Podczas spotkania wykład pt. „Myśliwska moralność i etyka” wygłosi gość honorowy prof. dr hab. Andrzej Elżanowski.

Seminarium adresowane jest do pracowników naukowych, doktorantów i studentów, filozofów, etyków, literaturoznawców, kulturoznawców, biologów, ekologów, psychologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin. Wydarzenie stanie się okazją do znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy polowanie ma w dzisiejszych czasach jakikolwiek sens oraz etyczne i naukowe uzasadnienie.

Formularz zgłoszeniowy chęci udziału w spotkaniu należy przesłać do 10 stycznia drogą elektroniczną na adres e-mail: justyna.tymieniecka@poczta.fm.  Opłata konferencyjna wynosi 50 zł i zostanie przeznaczona na druk materiałów poseminaryjnych; nie pokrywa kosztów podróży i wyżywienia.

Wybrane teksty zostaną opublikowane w czasopiśmie „Zoophilologica” (2018, nr 4).

Zaproszenie (plik pdf)

Program seminarium (plik pdf)

Formularz zgłoszeniowy (plik doc)                                                                                       

return to top