Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Seminarium pt. „»W stronę nowych możliwości« – między aktywizacją a pracą”

05.06.2017 - 12:36, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W środę 7 czerwca 2017 roku o godz. 13.00 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (Cieszyn, ul. Bielska 62) rozpocznie się seminarium pt. „»W stronę nowych możliwości« – między aktywizacją a pracą”, podczas którego omówione zostaną tematy dotyczące aktywizacji osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spotkanie inaugurować będzie projekt pt. „W stronę nowych możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” (lider) oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ (partner). Celem przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie kompleksowego programu działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu cieszyńskiego poprzez udzielenie wielostronnego, indywidualnego i całościowego wsparcia na podstawie sporządzonej diagnozy oraz stworzenie indywidualnej „Ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej”. Zakończenie projektu przewidziane jest w grudniu 2018 roku.

Uczestników seminarium przywita dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica. Szczegóły dotyczące realizacji projektu „W stronę nowych możliwości” przedstawi mgr Dariusz Bożek, koordynator z ramienia Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. W programie spotkania zaplanowano ponadto wystąpienia dotyczące m.in. wsparcia trenera pracy w tzw. zatrudnianiu wspomaganym oraz dostosowania środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zaproszenie oraz program seminarium (plik pdf)

Plakat projektu "W stronę nowych możliwości", na którym są trzy różnokolorowe strzałki, opis celów projektu oraz termin jego realizacji

return to top