Go to main content

University of Silesia in Katowice

Spotkania autorskie z Anandą Devi

29.04.2019 - 17:08, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Ananda Devi jest maurytyjską pisarką, która od wielu lat mieszka we Francji, tworzy w języku francuskim i wydawana jest w największych domach wydawniczych Paryża. Jest uważana za największą żyjącą pisarkę maurytyjską. W maju 2019 roku przyjeżdża do Polski po raz pierwszy na zaproszenie warszawskiego Institut français. Przed wizytą w Warszawie, od 21 do 23 maja, Ananda Devi gościć będzie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

W programie wizyty autorki „Zielonego sari” zaplanowane jest spotkanie z przedstawicielami władz rektorskich i dziekańskich, a także dwa spotkania autorskie. W czwartek 23 maja w godz. od 9.45 do 11.00 pisarka weźmie udział w spotkaniu w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, które prowadzą dr hab. Anna Czarnowus i dr Marta Mamet-Michalkiewicz, a w godz. od 13.15 do 15.00 w spotkaniu w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach, które prowadzą dr Alina Mitek-Dziemba i dr Katarzyna Szopa.

Spotkania będą prowadzone w języku angielskim i polskim z zapewnionym tłumaczeniem PL-ENG i ENG-PL.

Uczestnicy spotkania w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego

Spotkanie w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.
Od lewej: prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Ryszard Koziołek,
pisarka Ananda Devi, JM Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk,
dziekan Wydziału Filologicznego prof. Krzysztof Jarosz
fot. dr hab. Agnieszka Nęcka

W październiku 2018 roku ukazało się polskie tłumaczenie jednej z powieści Anandy Devi pt. „Zielone sari”. Wydało ją gdańskie Wydawnictwo w Podwórku przy wsparciu Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Książka zawiera także posłowie zawierające informacje o Mauritiusie, jego literaturze i twórczości Anandy Devi. Streszczenia i tłumaczenia na język polski fragmentów kilku jej utworów zamieszczone za zgodą francuskich wydawców na licencji czasowej na stronie: www.fil.us.edu.pl/ananda-devi.


Aktualizacja: 22.05.2019
return to top