Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Spotkanie otwarte z asystentami i adiunktami nt. koncepcji rozwiązań statutowych

15.11.2018 - 16:20, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Katowice, 14 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,
zapraszam na otwarte spotkanie władz rektorskich z młodymi pracownikami nauki, zatrudnionymi na stanowisku adiunkta i asystenta, w sprawie przedstawienia i przedyskutowania koncepcji rozwiązań statutowych przygotowanych przez robocze zespoły ds. wdrożenia ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawy 2.0.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada br. o godz. 15.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ, Katowice, ul. Bankowa 12. Zapraszam Państwa do osobistego udziału w spotkaniu – nie będzie ono transmitowane online.

Łączę wyrazy szacunku
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Zaproszenie na spotkanie otwarte | skan dokumentu w formacie pdf, 39 kB


 

return to top