Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Logo European City of Science 2024

Spotkanie pt. „Uniwersytet francuski jako miejsce tworzenia myśli krytycznej”

31.05.2019 - 10:10, update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Instytut Socjologii UŚ oraz Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ organizują spotkanie pt. „Uniwersytet francuski jako miejsce tworzenia myśli krytycznej”, w którym udział weźmie prof. Ewa Bogalska-Martin z Université Grenoble Aples we Francji. Wydarzenie, wpisujące się w cykl „ISM daje głos!”, odbędzie się 7 czerwca 2019 roku o godz. 9.30 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11).

Spotkanie będzie dotyczyć m.in. roli uniwersytetów francuskich w formułowaniu myśli społecznej i politycznej inspirującej do działań zmieniających rzeczywistość. Rozmowę poprowadzi prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów, dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.

Prof. Ewa Bogalska-Martin jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorat w tej dziedzinie uzyskała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od końca lat 80. pracuje na Uniwersytecie w Grenoble, jest profesorem zwyczajnym oraz badaczem związanym z laboratorium Pacte CNRS, w którym założyła grupę badawczą „Justice Sociale”. Jest również członkiem rady naukowej międzynarodowej sieci PGV łączącej ośrodki naukowe, gospodarcze i decyzyjne Unii Europejskiej, a także dyrektorem czasopisma naukowego „Management & Gouvernance”.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na Facebooku.

return to top